NYHET! TRYGG TRACKS
Hjem  / NYHET! TRYGG TRACKS   

NYHET! TRYGG TRACKS

Vi har lansert TRYGG skogsbelter og våre belter er klare for skogene i Norge, Europa og Canada/USA.  Skogsbeltene er testet og tilpasset tøffe norske forhold og er et kvalitetsprodukt på linje med resten av TRYGG Skog porteføljen. TRYGG har vært en aktør for fremkommelighet i skogen i over 80 år. I Canada og Norge har vi tilegnet oss mye erfaring rundt skogsarbeid, samtidig som våre ingeniører har jobbet intenst for å bli best på konstruksjon, sveising, herding, valg av råvare og effektiv produksjon. Gjennom flere tiår har hovedfokuset vært rettet mot hjulkjetting for fremkommelighet. Fokuset har vært rettet mot:

 • Sikkerhet
 • Fremkommelighet
 • Slitasje på dekk
 • Skånsomhet mot underlaget
 • Levetid på kjettingen
 • Drivstofforbruk på maskinene
 • Produksjon

TRYGG har hele tiden vært overbevist om at best fremkommelighet får man ved bruk av kjetting på hjulene, likevel har vi over lang tid sett en endring av både maskiner og naturen. Maskinene blir stadig større og tyngre samtidig som klimaendring har ført til at det kjøres oftere på mykere og bløtt underlag. Tidligere var det også hovedfokus på skogsarbeid om vinteren, men dette har også endret seg til at man jobber i skogen hele året med store maskiner som gir andre behov enn tidligere. TRYGG har derfor de siste årene jobbet med å tilpasse seg disse endrede betingelsene og behovene. Vi har utviklet skogskjettinger til maskiner som er mindre aggressive og mer skånsomme mot underlaget, kjetting som beskytter dekkene etc. Likevel er det ingen tvil om at behovet for bæreevne kombinert med fremkommelighet er større enn noen gang. Utviklingen av TRYGG skogsbelter har derfor hatt et stort fokus i vår utviklingsavdeling. Vi er fremdeles ikke i tvil om at kjetting gir best fremkommelighet, men ved behov for bæreevne i tillegg så er en kombinasjon av belter sammen med kjetting et meget godt valg. TRYGG har derfor valgt å fokusere på tre type belter:

 • TYR grip
 • FRIGG allround
 • DRIVA float

TYR er et aggressivt belte som gir god fremkommelighet samtidig som man får god bæreevne. Dette er et belte som egner seg godt i terreng der det er fjell, stein og bratte bakker og hvor det ikke er tilstrekkelig med bæreevnen til dekkene. FRIGG er et belte som gir deg en god kombinasjon av fremkommelighet og bæreevne. Kjører du i terreng hvor det veksles mellom myr/vått underlag og stigninger som krever fremkommelighet er dette et belte som gir deg det beste av to verdener; fremkommelighet og bæreevne. DRIVA er et belte med hovedfokus på bæreevne. Dette beltet har brede tverrjern som gjør at tunge kjøretøy kan forsere bløtt underlag og myrer uten å sette seg fast. Dette beltet vil også gjøre at man skader underlaget minimalt da maskinen ikke synker ned og skader underlaget.

Hvilket belte passer for deg?

TRYGG har tre modeller å velge mellom

 • TYR grip
 • FRIGG allround
 • DRIVA float

Under typiske norske forhold vil TYR og FRIGG vær de mest anvendelige modellene. TYR egner seg i terreng der det er kupert, steinete og bratt. Tverrjernet på TYR er smalt med en profilert gripe egg i tillegg til piggene som gjør at fremkommeligheten i kupert terreng er god. Samtidig gjør tverrjernene at maskinen flyter bedre på underlaget når det er vått. Utformingen på tverrjernet gjør at det tåler belastningen ved å kjøre over steiner og ulendt terreng uten å bli deformert eller få brudd. FRIGG er en mellomting mellom TYR og DRIVA, med et tverrjern som er noe bredere enn på TYR, men samtidig kraftig nok til å tåle belastningen av stein og fjell. Samtidig gir utformingen for noe bedre bæreevne at man mister noe av gripeevnen til TYR. I Norge vil man ofte ha terreng som er en kombinasjon av våte myrer og kupert terreng, da vil FRIGG være et godt valg. DRIVA har brede tverrjern som gir en ekstrem bæreevne. Dette beltet egner seg best i vått terreng, nærmest sump og våte myrer. Det egner seg lite for steinete terreng og fjell. Tverrjernet er bredt, men tynnere enn på de andre modellene og vil bli ødelagt ved for mye kjøring på steiner og ulent terreng. Slike brede tverrjern gir god bæreevne i snø, men samtidig vil det bli en stor utfordring med snø og is som pakker seg mellom beltene og dekkene og gir en voldsom belastning på akslinger. DRIVA er derfor anbefalt brukt på barmark ved vått terreng. For mer informasjon om våre nye belter, ta kontakt med vår salgssjef Tom Petter Olsen, tompetter@nosted.com tel. 93403962