herobilde_Bærekraft

Bærekraft

Vi er overbevist om at det er fullt mulig å forene forretningsdrift og ansvarlig miljøstyring. Nøsted & skal tilby produkter og tjenester som ikke bare møter våre kunders behov, men også ivaretar miljøet.

Vi er forpliktet til å minimere vår påvirkning på miljøet gjennom hele verdikjeden. Dette inkluderer produksjon, transport, bruk og avhending av våre produkter. Vi investerer kontinuerlig i grønn teknologi og innovative løsninger for å redusere vårt karbonavtrykk og optimalisere ressursutnyttelsen.

Som eneste norske kjettingprodusent har vi allerede et stort fortrinn på konkurrentene med tanke på miljøavtrykk. Norsk energi kommer fra 100% fornybar vannkraft, og stålet vårt kommer fra vest-europeiske stålverk.

Våre kunder skal være trygge på at varene som kjøpes fra oss stammer fra leverandører som ivaretar menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljø. Vi jobber tett med våre leverandører for å sikre at innkjøpene våre er så bærekraftige som mulig for miljø, samfunn og mennesker. Vi stiller krav til og samarbeider med leverandørene våre om en sosialt ansvarlig praksis, for å sikre et trygt, ryddig og organisert arbeidsliv i hele leverandørkjeden. Våre mål og fokusområder innen bærekraft er forankret i vår bærekrafts rapport som du kan leser her (full ESG rapport).

Nøsted & er ISO 14001:2015 sertifisert

Vi er stolte over å være SO 14001:2015 Miljøledelse sertifisert. ISO 14001 er en del av standardserien ISO 14000, som omhandler miljøledelsessystemer. Nøsted & er forpliktet til kontinuerlig å minimere vårt miljøavtrykk. Gjennom vårt ISO sertifiserte ledelsessystem har vi sørget for at miljø og bærekraft er en viktig faktor i alle forbedrings- og beslutningsprosesser, og er inkludert i våre strategiske mål. Vi har blant annet et sterkt fokus på miljø og energieffektivisering, og benytter oss av moderne verktøy for energiledelse og reduksjon av energiforbruk. I 2014 utviklet Nøsted & bransjens mest energivennlige produksjonsmetode for kjetting.

pic_Aaron Burden Dxye1d08biy Unsplash

Her tar Nøsted virkelig grep og går for bransjens mest effektive og energivennlige produksjon. En halvering av energiforbruket er det ikke mange fabrikker som får til. Dette viser hvilke resultater nytenkning kan gi

Nils Kristian Nakstad, CEO Enova

Returordning på kjetting

Vi tilbyr returordning på TRYGG kjetting. Sammen med våre forhandlere og kunder ønsker vi å tilrettelegge for at kjettingen kommer inn i et evigvarende kretsløp. Som sluttbruker kan du nå levere inn din slitte kjetting hos en Trygg kjetting-forhandler og få rabatt på din nye Trygg kjetting.

Vi ønsker å tilby kundene våre både muligheten til å gjøre noe bra for miljøet, bli kvitt skrapet og samtidig få en økonomisk gevinst ved retur av gamle, slitte kjettinger til forhandler når du skal ha nye. Les mer om vår returordning her.