herobilde_Tjenester

Tjenester

Vi tilbyr konstruksjon og fremstilling av spesialløfteutstyr og utfører kontroll, sertifisering og re-sertifisering av løfteutstyr. Vi har også et komplett senter for testing av utstyr.

Skreddersydde løsninger

I tillegg til standard leveringsprogram, er vi spesialisert på konstruksjon og fremstilling av spesialløfteutstyr. Eksempler på spesialutstyr er løfteåk, ringer og løkker tilpasset krankroker, spesielle kroker, platebeslag osv. I regelverket fremgår det at endebeslag i et løfteredskap skal være tilpasset lastens avhukingspunkt. Dersom standard beslag ikke kan benyttes uten at det oppstår fare for sikkerheten for personer og /eller gods, skal beslag som er spesielt tilpasset benyttes. Vi har spesialisert oss på rask konstruksjon og fremstilling av slike beslag. Dersom brukeren gir oss de nødvendige opplysninger, vil vi utarbeide forslag og tilbud med priser og leveringstider. Spesialløfteutstyr leveres med sertifikater på samme måte som standardutstyr.

Periodisk kontroll

Alt av løfteutstyr anbefales å ha en årlig kontroll og vi tilbyr årlig kontroll på alle typer løfteutstyr.

Typisk utstyr som trenger årlig kontroll er stropper, taljer, kraner og løfteeåk. Nøsted& er godkjent sakkyndig virksomhet S1 og godkjent uavhengig tredje part. Vi kan derfor utføre årlig kontroll, sertifisering og re-sertifisering av ditt løfteutstyr. I tillegg kan vi kalibrere deres veierseller og testbenker.

Vi møter opp hos dere for en avtalt fastpris eller vi kan gjøre jobben på timepris.

Sertifikat Sakkyndig Virksomhet

Testing

Vi har et komplett senter for testing av løfteutstyr, rammer, stropper, subsea running tools og lignende. Vi kan teste stropper opp til 27meters lengde. Vår mest anvendbare teststasjon kan teste utstyr opp til 400tonn.

Skulle testing kreve spesielle mothold, kan vi hjelpe til med å lage tilpasset mothold til testingen.

  • Sakkyndig virksomhet
  • Sertifisering
  • Re-sertifisering
  • Årlig kontroll
  • Tredje parts verifikasjon
  • Kalibrering av veieceller og testmaskiner
  • Last test opp til 875 tonn

bilde
bilde
bilde
bilde
bilde