herobilde_Om Nøsted &

Om Nøsted &

Nøsted & utvikler, designer og produserer varige produkter og løsninger som sikrer mennesker og verdier, og forenkler folks arbeidshverdag.

Nøsted & AS er et norsk familieeid industrikonsern med hovedkontor i Mandal.

Bedriftens historie startet da Alf Nøsted i 1939 etablerte Norsk Kjettingindustri AS i Mandal. Derfra har bedriften sakte, men sikkert vokst gjennom organisk vekst og oppkjøp, til i dag å være et globalt industrikonsern med 420 ansatte i fire land som utvikler, produserer og leverer produkter og løsninger til en rekke formål. Våre tre største produktsegmenter er:

  • Hjulkjetting til skogs- og anleggsmaskiner, traktorer og tungtransport under merkenavnet TRYGG
  • Løftekjetting og komponenter til offshorebransjen, trålkjetting og kjetting og redskap til sikring av oppdrettsanlegg under merkenavnet FRAM
  • Traktorredskap, der vi utvikler ulike typer redskap til bruk innenfor både skog- og landbruk under merkenavnet IGLAND

Vår visjon er å skape

nye muligheter for varige forbindelser.


Alt handler om koblinger. Hver kobling er en ny mulighet inn i varige forbindelser. Når vi jobber sammen - og sammen med våre kunder og partnere - er vi med i defineringen av hva fremtidens løsninger skal være.

Produksjon

Vi produserer våre produkter på våre fabrikker i Mandal, Kragerø og i Lithauen. Produktutvikling, laboratorie og forskning gjøres på vår fabrikk i Mandal.

SE NØSTED 1018 03856 2500Px

Kvalitet

Kvalitet har høyeste fokus i alt vi foretar oss. Kvalitetssystemet vårt er sertifisert av DNV etter ISO 9001 og inkluderer alle aktiviteter, fra underleverandører til levering av ferdig vare. Vi benytter moderne teknologi i vår produksjon. I 2014 investerte bedriften nærmere 100 millioner kroner i produksjonen, som blant annet omfattet opprettelse av nytt testsenter samt utvikling av en helt ny automatisert produksjonslinje. Vårt herderi er i verdensklasse, og tillater oss å produsere kjetting og komponenter av ekstremt høy kvalitet til ulike formål.

SE NØSTED 1018 00110 2500Px

Historie

Gjennom langsiktige relasjoner, smarte etableringer og strategiske oppkjøp, har vi bygget sten på sten for å utvikle et selskap som er til det beste for vårt fellesskap og det samfunnet vi er en del av. Samlet representerer vi stolte merkevarer og mer enn 350 års produksjonserfaring. Nøsted & ble etablert i 2019 som et resultat av fusjonering av selskapene i det som den gang ble referert til som Nøsted Gruppen. Nøsted Gruppen besto av åtte selvstendige selskap; Nøsted Kjetting AS, Igland AS, Kjættingfabriken, AS, Marwin Løfteteknikk AS, Nosted Mechanika UAB og Chaine Select Inc, som nå alle er samlet og representert gjennom ett felles selskap – Nøsted&.

SE NØSTED 1018 04308 2500Px

Forskning og utvikling

Nøsted & er har i alle år ledet produktutviklingen og det skal vi fortsette med. Vi deltar i flere store forsknings- og utviklingsrelaterte prosjekter sammen med andre globalt anerkjente selskaper og forskningsinstitusjoner. Nøsted & bidrar til forskning og utvikling av nye produkter, materialer og produksjonsmetoder for å sikre våre kunder det aller beste produktet til sitt formål. Vi har lange tradisjoner for å samarbeide med kunden om å ta fram de beste kundespesifikke løsningene, blant annet har vi levert spesialkjetting til svært anerkjente aktører innen seismikk, skipsbygging og oljeservice.

SE NØSTED 1018 02609 2500Px

Bærekraft

Nøsted & er forpliktet til kontinuerlig å minimere vårt miljøavtrykk. Gjennom vårt ISO sertifiserte ledelsessystem har vi sørget for at miljø og bærekraft er en viktig faktor i alle forbedrings- og beslutningsprosesser, og er inkludert i våre strategiske mål. Vi er 14001 Miljøledelse sertifisert. Vi har blant annet et sterkt fokus på miljø og energieffektivisering, og benytter oss av moderne verktøy for energiledelse og reduksjon av energiforbruk. I 2014 utviklet Nøsted & bransjens mest energivennlige produksjonsmetode for kjetting.

Trygg Skog Hard
bilde_SE NØSTED 1018 00658 2500Px