Rørkroker med holdefjær
Be om leveringstid

Varenr Type WLL Mål i mm  Vekt i KG
4:1 tonn A B C D E F H N.W.
0302601  PH-1 6,8 65 22 50 22 42 165 32 4,4
0302602  PH-0,6 0,6 23 15 17 9 35 65 12 0,9