herobilde_Jobb i Nøsted &

Jobb i Nøsted &

Vår visjon er å skape nye muligheter for varige forbindelser. Alt handler om koblinger, og hver kobling er en ny mulighet inn i varige forbindelser. Når vi jobber sammen - og sammen med våre kunder og partnere - er vi med i defineringen av hva fremtidens løsninger skal være.

Nøsted & er et internasjonalt industrikonsern med sterke merkenavn som IGLAND, TRYGG og FRAM. Selskapet har en solid økonomi og er omkring 400 ansatte fordelt på fire land. Vi jobber kontinuerlig med å levere innovative produkter av høy kvalitet til våre kunder over hele verden. I produktspekteret inngår løfteutstyr, kjetting til de fleste formål, samt traktorredskaper som vinsj, tømmerhengere, snøfres og annet utstyr for skogsdrift og veivedlikehold.

Vi brenner for å utvikle, produsere og levere løsninger som sikrer våre kunders verdier, forenkler deres arbeidshverdag og ivaretar mennesker, utstyr og natur under krevende forhold. Alle som jobber i Nøsted & skal kjennetegnes av verdiene Innovasjonskraft, Medarbeiderskap og Vilje.

compressed_pic_SE NØSTED 1018 01610 2500Px