herobilde_FRAM

FRAM

-dokumenterte og sertifiserte kvalitetsleveranser til dine behov innen løft, havbruk og offshore

FRAM var den første i verden til å produsere Alloy kjetting, som vi i dag kjenner som grade 80 kjetting. FRAM grade 80 kjetting produseres i både kortlenket, langlenket og midlink kjetting. Kortlenket kjetting leveres både til løft og surringsformål iht NS-EN 818-2 og som trålkjetting.

FRAM kortlenket kjetting grade 80 produseres opp til 32mm.
FRAM midlink kjetting grade 80 produseres opp til 38mm.
FRAM langlenket kjetting grade 80 produseres opp til 38mm.

Alloy kjetting leveres også i samme dimensjoner i varmforsinket eller termogalvanisert utførsel. Varmforsinket og termogalvanisert langlenket kjetting er produktsertifisert iht NS 9415.

Våre produkter tilfredsstiller NYTEK23-forskriften. NYTEK23 stiller krav til teknisk standard for akvakulturanlegg i sjø, innsjø og vassdrag blant annet for å hindre uønsket rømning.

 

bilde_Bilde Til Bottom Fram

Om FRAM 

Kjættingfabriken AS med merkenavnet FRAM ble etablert i 1909 av Oscar Wilhelm Spilhaug. Oscar, født 1879, var en meget begavet ung herremann. Etter studier i Tyskland hvor han avsluttet som skolens beste elev, dro han i 1903 fra Kristiania til New York for å søke arbeid i drømmenes land.

Under sitt opphold i USA så han tilfeldigvis, en søndag i Pittsburgh, en del maskiner for kjettingproduksjon i fabrikkvinduene hos firmaet McKay. Allerede før Spilhaug forlot USA hadde han undersøkt mulighetene for kjettingproduksjon i Norge. “Et sted å være” var jo avgjørende, og sommeren 1908 reiste han sammen med sin far, rundt på Østlandet for å undersøke mulighetene for vannkraft.

Firmaet ble stiftet på Magnor ved svenskegrensen 27. Januar 1909. Produksjonsmetoden som ble valgt var maskin smidning, “ildsveising”.

I 2019 ble FRAM en del av Nøsted & konsernet