herobilde_FRAM - Forankret i erfaring

FRAM - Forankret i erfaring

Din leverandør av kvalitetsprodukter innen løft, havbruk og offshore

Med over 110 ars erfaring er FRAM viden kjent som en ledende merkevare innen kjetting, løfteutstyr og komponenter til løft, forankring, surring og trål.

FRAM produktene produseres og leveres av Nøsted &, Norges eneste kjettingprodusent. Bedriftens historie startet da Alf Nøsted i 1939 etablerte Norsk Kjettingindustri AS i Mandal. Derfra har bedriften sakte, men sikkert vokst gjennom organisk vekst og oppkjøp, til i dag å være et globalt industrikonsern med 380 ansatte i fire land som utvikler, produserer og leverer produkter og løsninger til en rekke formål. Bedriften er sertifisert etter standardene for kvalitetsledelse, ISO 9001, og miljøledelse, ISO 14001.

I 2019 ble FRAM en del av Nøsted & konsernet. Våre produksjonslokaler ligger i Kragerø Næringspark rett ved E18 i Sannidal.

FRAM porteføljen inkluderer et stort utvalg av produkter; kjetting, koblingselementer, beslag, bolter / muttere, sammensatte kjetting-redskaper, spesialløfteredskap, taljer, syrefast kjetting, surring- og sikringsutstyr, kabelarer, loftsurring og ståltau. Vi tilbyr flere typegodkjente og typeeksaminerte produkter innen loft og livbåt-oppheng, samt produktsertifisert kjetting og komponenter til forankring av oppdrettsanlegg.

I tillegg til standard leveringsprogram, er vi spesialisert på konstruksjon og fremstilling av spesialløfteutstyr. Eksempler på spesialutstyr er løfte-ak, ringer og lokker tilpasset krankroker, spesielle kroker, platebeslag osv. Vi har også spesialisert oss på rask konstruksjon og fremstilling av spesialtilpasset beslag. Spesialløfteutstyr leveres med sertifikater på samme måte som standardutstyr.

Våre produkter innen Havbruk tilfredsstiller NYTEK23-forskriften. NYTEK23 stiller krav til teknisk standard for akvakulturanlegg i sjø, innsjø og vassdrag blant annet for å hindre uønsket rømning.

 

Utvalgte Kategorier - Se Produktvelger for Produktsøk

bilde_Bilde Til Bottom Fram

Om FRAM 

Kjættingfabriken AS med merkenavnet FRAM ble etablert i 1909 av Oscar Wilhelm Spilhaug. Oscar, født 1879, var en meget begavet ung herremann. Etter studier i Tyskland hvor han avsluttet som skolens beste elev, dro han i 1903 fra Kristiania til New York for å søke arbeid i drømmenes land.

Under sitt opphold i USA så han tilfeldigvis, en søndag i Pittsburgh, en del maskiner for kjettingproduksjon i fabrikkvinduene hos firmaet McKay. Allerede før Spilhaug forlot USA hadde han undersøkt mulighetene for kjettingproduksjon i Norge. “Et sted å være” var jo avgjørende, og sommeren 1908 reiste han sammen med sin far, rundt på Østlandet for å undersøke mulighetene for vannkraft.

Firmaet ble stiftet på Magnor ved svenskegrensen 27. Januar 1909. Produksjonsmetoden som ble valgt var maskin smidning, “ildsveising”.

I 2019 ble FRAM en del av Nøsted & konsernet