herobilde_TRYGG hjulkjetting

TRYGG hjulkjetting

- foretrukket av en grunn

Om TRYGG hjulkjetting

Nøsted & har i over 80 år produsert kjetting under merkenavnet TRYGG. TRYGG kjetting er verdensledende og produsert ved Norges eneste kjettingfabrikk. 

Nøsted & fabrikken på 10.000 kvm som ligger ved utløpet av Mandalselva produserer kjetting til bruk innen transport, landbruk, anlegg, skogbruk, fiskeri, oppdrett, industri, olje og offshore. Vi tilbyr også kundespesifikke løsninger og har blant annet levert spesialkjetting til svært anerkjente aktører innen seismikk, skipsbygging og oljeservice.

TRYGG kjetting er produsert for norske forhold og derfor passer kjettingen også utmerket for utfordrende miljø og veier andre steder i verden. Selv om hjemmemarkedet er stort og viktig eksporteres det TRYGG kjetting for ulike formål til alle verdensdeler. 

Med stål fra vestlige stålverk og full kontroll på produksjon og produktutvikling garanterer TRYGG for kvalitet i alle ledd.

TRYGG kjetting varmebehandles etter herding noe som mer enn dobler bruddmotstanden. Kjettingen er laget av borstål, med dobbel herding og dobbel motstand mot brudd.

Vi har det største utvalget og det største lageret for å tilfredsstille våre kunders behov. Vi ekspederer raskt og effektivt og jobber kontinuerlig med å forenkle og forbedre alle ledd.

Vi har som eneste kjettingleverandør innført bruddgaranti på våre transport- og traktorkjettinger

Merethe Nøsted von Zernichow - CEO Nøsted &
bilde_SE NØSTED 1018 00658 2500Px

TRYGG hjulkjetting til transport og traktor er garantert mot brudd

Gjennom 83 år har vi opparbeidet oss en solid kompetanse på materialvalg, forming, sveising og herding. Summen av disse prosessene er nøkkelen til Trygg kvalitet. Med stål fra vestlige stålverk og full kontroll på produksjon og produktutvikling garanterer TRYGG for kvalitet i alle ledd. Dersom du mot formodning skulle oppleve brudd til tross for riktig bruk, vil din forhandler umiddelbart erstatte eller reparere kjettingen på best mulig måte. Det skal være enkelt å velge TRYGG!

Les mer her

Sertifisert kvalitet, miljø og sikkerhet

TRYGG kjetting er den eneste kjettingen som er sertifisert etter Norsk Standard, NS5960:2010 som dekker Önorm V 5119. 

Gjennom vårt ISO sertifiserte ledelsessystem har vi sørget for at miljø og bærekraft er en viktig faktor i alle forbedrings og beslutningsprosesser, og er inkludert i våre strategiske mål. Vi har blant annet et sterkt fokus på energieffektivisering, og benytter oss av moderne verktøy for energiledelse og reduksjon av energiforbruk. Nøsted & har med støtte fra Innovasjon Norge og Enova utviklet bransjens mest energivennlige produksjonsmetode for kjetting.

Roboter00006 Reduced (1)